ایده صنعت شیش برگر در سال 1390 توسط مهندس جلال حمه ویسی طراحی و به مرحله اجرا در آمد. این ایده با هدف مغز پخت نمودن برگرها دنبال شد. نامبرده در ابتدا مالک یک مغازه برگر زغالی بود، ولی از آنجا که بافت های داخلی گوشت برگرها کاملا پخته نمی شد، طراحی ابزاری که بتواند این عمل را جبران کند را امری اجتناب ناپذیر می دانست. بعد ماهها تلاش و کوشش از مرحله طراحی تا اجرا و ساخت کلیه تجهیزات و دستگاه ها و قالب در نهایت در تاریخ 1392/12/10 این صنعت با عنوان “سیخ و دستگاه مخصوص کباب کردن و مغز پخت نمودن هبرگر” از مرکز پژوهش های علمی و صنعتی کشور تایبد گرفت و در تاریخ 1393/10/14 موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع با شماره 84691 گردید از اداره کل مالکیت صنعتی گردید.

 

چرا شیش برگر؟
گوشت قرمز برای آنکه کاملا پخته شود به حدود 65 الی 75 درجه سانتیگراد حرارت نیاز دارد که در روش کباب کردن به روش گریل چنین اتفاقی نمی افتد و همه قسمت های آن به خصوص قسمت داخلی به اندازه کافی، یکدست و یکسان حرارت نمی بیند و مغز آن نسبتا خام می ماند. از آنجا که همیشه احتمال دارد انواع میکروارگانیسم ها و عوامل بیماری زا از جمله میکروب سالمونلا در گوشت وجود داشته باشد، حتما باید مغز پخت شود تا تمام عوامل بیماری زایش از بین برود. برای حل این مشکل تکنولوژی که بتواند برگر را به صورت کامل و مغز پخت شده کباب کند امری ضروری است.