نشانی:

تهران، بلوار اندرزگو، نرسیده به اشکستان پور جنوبی

تلفن تماس:

22249806-22249813

ساعت کاری:
شنبه تا چهارشنبه: 10 صبح تا 12 شب
پنجشنبه و جمعه: ۱۱ صبح تا 12 شب